NyitóoldalAlapdokumentumokSzolgáltatásainkGyűjteményKönyvtártörténetIskolai könyvtári világnapAktualitásokBeszerzésekVersenyeredményekHasznos linkekAjánló bibliográfiákKötelező olvasmányokKötelező olvasmányok rövidenAjánlott olvasmányokAjánlott olvasmányok rövidenLetöltésekGalériaKépekKapcsolatArchívum
 
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00-8.45, 11.40-12.30 Kedd: 8.00-11.45 Szerda: 8.00-10.40 Csütörtök 9.00-12.30 Péntek: 7.45-8.45 Minden nagyszünetben is.
A Ganz Ábrahám Műszaki Szakközépiskola könyvtárának rövid története Az iskola első, 1962-63-as tanéve háromfős testülettel és néhány óraadóval indult a hajdani Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend zárdájának épületében. Könyvtáros nem volt, a tanári szobában elhelyezett néhány könyv alkotta a "könyvtár"-at. 1963-ban a második tanév is itt folytatódik, s lesz kijelölt könyvtáros Szakál István. 1964 tavaszán az iskola átköltözik a mostani Ganz Székhelyiskola épületegyüttesének addigra elkészült részébe. A könyvtár ekkor még nem kerül végleges helyére. Volt, hogy a folyosó, a kistanári, a F1-es, az E5-ös termek adtak otthont a könyvtárnak. 1988-ban költözött az első emeleten kialakított jelenlegi helyére. Annak ellenére, hogy Szakál Isvánnak könyvtárosi végzettsége nem volt, a hozzá szükséges ismereteket különféle tanfolyamokon megszerezte. Mintegy másfél évtizedig ingyen (órakedvezmény vagy bármilyen pótlék nélkül) vezette a könyvtárat a magyar- történelem szakos tanár. Az 1970-es évek derekától öt óra kedvezményt kapott, majd a '80-as évek második felétől a tanítás mellett félállásban lett könyvtáros 1998-ig. A túlzsúfoltság miatt sohasem volt kedvező, elfogadható helye "az iskola lelkének". Mindezek ellenére az iskolavezetés és a könyvtárosok hozzáállásának köszönhetően mindig nagy gondot fordított az intézmény a könyvtári állomány gyarapítására. A könyveket a helyi könyvesboltokban, valamint az Új Könyvek segítségével vásárolták a Könyvtárellátótól. Az 1970-es nyári szünetben Szakál Istvánnak lehetősége nyílt a budapesti Központi Antikváriumban nagyobb mennyiségű dokumentum beszerezésére. Így régebbi könyvekkel is bővült az állomány (pl. több Márai-kötet, Gracza Gusztávnak az 1848-as szabadságharcról szóló monográfiája). A könyv- és folyóiratanyag mellett a könyvtárba kerültek azok az iskolai anyagok is, amiket hosszabb időre szándékoztak megőrizni, melyeket használni lehetett az oktatásban. A lehetőséghez mérten, Szakál tanár úr, valamint a későbbi könyvtárosok is törekedtek a szépirodalmi, illetve az ismeretterjesztő irodalom 40-60%-os arányának tartására. Az emberfeletti terhelés mellett óriási mértékben támaszkodott tanítványai segítségére az első bibliotékus, hiszen a diákok nélkül ezt a feladatot képtelenség lett volna elvégezni. Segítettek az érkező anyag feldolgozásában, de segítettek a kölcsönzés adminisztrációjában, az állomány rendjének időközönkénti fenntartásában, a könyvek "restaurálásában", az olvasótermi felügyeletben, a leltározásban is. A tanulók segítségével lehetővé vált naponta a kölcsönzés. Így sikerült néha egészen jó eredményt elérni a kölcsönző tanulók, illetve az általuk kikölcsönzött kötetek számának alakulásában. Éveken át biztosítottak olvasótermi lehetőséget is. Országos és helyi évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódva kb. havonta rendeztünk, rendezünk kiállításokat. Többször volt vetélkedők helyszíne a könyvtár. A Városi Könyv- és Könyvtárhasználati versenyeken rendre dobogós helyezéseket értünk el (ebben meghatározó volt a segítő tanulók jártassága). Mindezekre Zala megye pedagógiai vezetése is felfigyelt . 1990 körül számítógépes ismereteire alapozva Szakál tanár úr vezetése mellett, a tanulók segítségével elkészült a könyvtár számítógépes adatbázisa, katalógusa. A nyilvántartást azonban keresztkatalógus formájában is tovább vitték. 1998-ban nyugdíjba vonult Szakál István, s négy éven át lánya, Szakál Eszter lett az iskola főállású könyvtárosa. A történelem-könyvtár szakosos kolléga ugyanolyan lelkesen és hozzáértéssel végezte munkáját, mint elődje. Sok elmaradt munkát, például a három könyvtári egység eggyé alakítása, neki kellett pótolnia. Munkáját 2002-től a jelenlegi könyvtárostanár Vucskóné Talabér Tünde folytatja. A megkezdett folyamatok, valamint elődei minőségi munkája meghatározta azt az irányvonalat, amit követnie kellett. Így válhatott lehetővé, hogy továbbra is nagy figyelmet fordított a könyvtáros a József Attila Városi Könyvtár által megrendezett Könyv- és Könyvtárhasználati vetélkedőkön való szereplésekre, valamint megjelent az országos Bod Péter Könyvtárhasználati versenyen is. Mindezek mellett figyelemmel kíséri a Könyvtárostanárok Egyesülete által kiírt pályázatokat is, ahol 2007-ben történeti különdíjat sikerült elnyerni. Természetesen nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy nemcsak a versenyeken, megmérettetéseken kell helyt állni. Egyre nagyobb kihívást jelent minden iskolai könyvtáros számára az ingyenesen biztosított tankönyvek felvétele, átadása, gondozása. A külön szabályozás alá kerülő könyvek nemegyszer bizony megkeserítik a könyvtáros életét. 2003 szeptemberétől a keresztkatalógus nem került további építésre. Ennek indoka az volt, hogy a gyorsabb, korszerűbb keresés, valamint a könyvtár teljes állományának számítógépre vitele megtörtént, így lehetővé vált a számítógépes kölcsönzés és katalógushasználat is. Mindezen modernizálás jegyében beszerzésre került egy vonalkódolvasó készülék, s ennek megfelelően az állomány vonalkóddal való felszerelése is megkezdődött 2004-ben. A munka azóta is folyamatosan tart, hiszen minden belépő kötetet vonalkóddal szerelünk fel. Az évek folyamán az állománya nagysága indokolttá tenné a nagyobb könyvtárhelyiség létét is, ám ez még sajnos nem valósult meg. Így egyetlen lehetséges módon próbáltuk az állomány elhelyezését biztosítani szabadpolcon, a belső - olvasó - teremből kiköltöztettük az asztalokat és székeket, s az így felszabadult helyre egy újabb sor polcrendszert állítottunk be. Ennek következménye az lett, hogy bár nagyon szűkösen, de elfér a szakirodalmi anyag, viszont az olvasótermi rész a kölcsönzői térbe került, tehát gyakorlatilag megszűnt. Sajnos ennek hiányát sokszor érezzük. Most a könyvtár számára is felcsillant a nagyobb és modernebb tér reménye, hiszen az iskola felújítása immáron a küszöbön áll.  
Ganz-Munkácsy SZKI és SZI honlapja   Impresszum Oldaltérkép