NyitóoldalAlapdokumentumokPedagógiai programSzervezeti és Működési SzabályzatHasználati SzabályzatGyűjtőköri SzabályzatIngyenes tankönyvek szabályzataAz IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozataSzolgáltatásainkGyűjteményKönyvtártörténetIskolai könyvtári világnapAktualitásokBeszerzésekVersenyeredményekHasznos linkekAjánló bibliográfiákKötelező olvasmányokKötelező olvasmányok rövidenAjánlott olvasmányokAjánlott olvasmányok rövidenLetöltésekGalériaKépekKapcsolatArchívum
 
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00-8.45, 11.40-12.30 Kedd: 8.00-11.45 Szerda: 8.00-10.40 Csütörtök 9.00-12.30 Péntek: 7.45-8.45 Minden nagyszünetben is.
Az iskolai könyvtár régi és új szerepe, feladatai Az iskolai könyvtár, az oktatási intézmény legtöbbet használt helye, ezért nem is lehet kérdés, hogy légkörének egyértelműen a legdemokratikusabbnak kell lennie. Az iskolai könyvtár feladatait tekintve ugyanolyan, mint bármely más könyvtár: megőrzi, rendszerezi és átadja a különböző formában rögzített ismereteket, tevékenységével azonban minden esetben az iskola közösségét, a tanulást és a tanítást szolgálja. Az iskolai könyvtárnak tevékenysége során fokozottan tekintettel kell lenni az egyenlő esélyek biztosítására. Az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé kell tenni, "hogy véleményalkotó gondolkodóvá, továbbá az információhordozók valamennyi típusának és formátumának hatékony alkalmazóivá váljanak..." (IFLA/UNESCO Manifesto). A könyvtár szolgáltatásait egyenlő joggal kell, hogy igénybe vegyék a közösség tagjai, függetlenül koruktól, fajuktól, nemüktől, vallásuktól, nemzeti hovatartozásuktól, nyelvüktől, szakmai vagy társadalmi státusuktól. (IFLA/UNESCO Manifesto)
Az iskolai könyvtár helye a modern oktatásban

A tudásalapú társadalomban annak lesz igazán esélye, aki képes a folyamatos tanulásra, meg tudja szerezni, és kommunikálni tudja az információkat. Az oktatásnak tehát át kell adnia az ehhez szükséges ismereteket, ki kell alakítania a nélkülözhetetlen készségeket.

Az iskolai könyvtár oktatási tevékenységének célja az információs műveltség átadása, az információs készségek kialakítása.

Az oktatás folyamatában az iskolai könyvtáros szerepe igen sokrétű. Az egyik legfontosabb feladata talán a tanárok oktató tevékenységét a szükséges anyagok rendelkezésre bocsátásával támogatni, a másik a könyvtári foglalkozások tartása.

Az információs ismeretek, készségek megszerzése nemcsak a tanulók számára fontos. Az iskolai könyvtáros az iskolai közösség egészét kell, hogy támogassa a szükséges ismeretek elsajátításában, az újdonságok követésében.

Miután a NAT egyre szélesebb körű ismereteket kíván minden területen, így az újonnan belépő műveltségi területeken egyre nagyobb feladat hárul az iskolai könyvtárra, hiszen biztosítania kell ezen igények kielégítését is, hogy a tanulók általános műveltsége szerteágazóbb legyen.

A szakmai képzésnél is elvárás, hogy minél kvalifikáltabb emberek kerüljenek ki az iskolából, a szakmai könyvek segítenek abban, hogy naprakész szakmai ismeretekkel kerülhessenek ki a tanulók az iskolából.

Az oktatási intézmény részeként az iskolai könyvtárnak, mind szolgáltatásaival, mind az ismeretátadással olyan készségek kialakítását kell támogatnia, melyek képessé tesznek majdan az egész életen át tartó tanulásra, a közösség, a nemzet ügyeiben való felelős részvételre, a hivatás eredményes gyakorlására, és nem utolsó sorban, a magánélet megfelelő megszervezésére.

A közoktatás rendszerén belül az iskolai könyvtárakat az információs kor valamennyi kihívása érinti. Az iskolai könyvtár egyszerre lett médiatár, forrásközpont és oktatási intézmény. Éppúgy része az oktatási rendszernek, és az információs rendszernek is, s ezen belül a könyvtári rendszernek. Az oktatás információs igényeit csak széles információbázison nyugvó szolgáltatások elégíthetik ki, amihez nélkülözhetetlen az iskolai könyvtárak hálózati együttműködése is.

Éppen ezért a könyvtárnak a nevelő-oktató munka eszköztárává, forrásközpontjává, szellemi bázisává kell válnia, és olyan ismereteket kell átadni, készségeket kialakítania, melyek révén mindenki meg tudja találni a számára releváns információt, és megfelelő módon föl is tudja azokat használni.

Így az iskolai könyvtár feladata, hogy az ismeretforrások rendszeres használatával képessé tegye a tanulókat a különböző típusú könyvtárak használatának elsajátítására, annak az alapelvnek a gyakorlati megvalósítására, hogy egy könyvtár igénybevételén keresztül az egyén eljuthat a könyvtári rendszer teljes körű használatáig. Az iskolai könyvtár az iskolai élet kulcsszereplőjévé csak úgy válhat, ha teljesíti a fentebb említett célok elérése érdekében a következő feladatokat: a tanítás - tanulás folyamatában jelentkező szaktanári és tanulói igények minél szélesebb körű kielégítése, a könyvtár-pedagógiai program megvalósítása: segíteni az önálló ismeretszerzés technikáinak elsajátítását, ápoljuk az olvasás- és íráskultúrát, segítjük a szabadidő hasznos eltöltését kulturális és ismeretterjesztő tevékenységével aktív részese nemcsak az iskola, de a város szellemi életének is.
Az iskolai könyvtár kapcsolatrendszere Az oktatásirányítás kiemelt feladata, hogy a könyvtárat, mint az iskola információs intézményét alkalmassá tegye arra, hogy megfeleljen az információs kor elvárásainak. Az oktatás információellátása megköveteli a könyvtári rendszer szolgáltatásainak igénybevételét, illetve föltételezi a rendszerhez való kapcsolódást, s az ebből adódó feladatok maradéktalan ellátását. Hasonlóképpen az iskolai könyvtárak egymás közötti, valamint az iskolai könyvtárak és a közkönyvtárak együttműködése számára is célszerű megteremteni az intézményesített kereteket (pl. forrásmegosztás, szolgáltatások közös igénybevétele). Mindezek a kapcsolatok az iskolák közötti különbségek csökkentése irányába hatnak, s így az esélyek kiegyenlítését szolgálják a közoktatásban.
Iskolai könyvtáros, vagy könyvtárostanár Avagy két szakma határán Az intézményvezetés partnere az oktatástervezésben csak egy olyan iskolai könyvtáros lehet, aki egyaránt rendelkezik pedagógiai képzettséggel és felsőfokú könyvtár- és információtudományi képesítéssel. A tanárokkal is csak az a könyvtáros tud eredményesen együttműködni, aki mindkét szakterületet kiválóan ismeri. Az információs rendszereket, a honi könyvtári rendszert is csak az a szakember képes igazán az oktatás szolgálatába állítani, aki minkét területen járatos. És utoljára, de nem utolsó sorban az iskolai könyvtár oktatási feladatát csak pedagógus könyvtáros láthatja el.

 
Ganz-Munkácsy SZKI és SZI honlapja   Impresszum Oldaltérkép